Šā gada 10. novembrī stājušies spēkā grozījumi Ministra kabineta noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos” (MK noteikumi Nr. 675), ar kuriem veiktas izmaiņas atbalsta piešķiršanas nosacījumos atbalstam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, informē Ekonomikas ministrija.