Konkurences padome izlietotā stikla iepakojuma apsaimniekošanas pakalpojuma tirgus uzraudzībā konstatējusi, ka prasības, kuras nepieciešams izpildīt, lai sekmīgi un pastāvīgi darbotos šajā tirgū, ietekmē ražotāju atbildības sistēmas operatoru spēju sekmīgi darboties tirgū ilgstošā laika periodā. Vienlaikus vidējās apsaimniekošanas likmes pieaugums 2018.–2020. gada periodā, kas bija kā signāls tirgus uzraudzības uzsākšanai, uzskatāms par pamatotu, t.i., tas palielinājies atbilstoši apsaimniekošanas izmaksu pieaugumam.