2018.gada 4.jūnijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-103/2018. Lietā analizēta slavena traktoru ražotāja ("JCB") prasība pret Latvijas uzņēmumu par aizliegumu izmantot ražotāja zīmolu komercdarbībā. Sprieduma atziņas ir noderīgas visiem preču importētājiem un tālākpārdevējiem. Tas apliecina, ka nav pietiekami, ja preces Eiropas Savienības (ES) apritē iekļautas likumīgi ar preču zīmes īpašnieka piekrišanu. Lai šādu preču tirdzniecība nepārkāptu preču zīmes īpašnieka tiesības, tirgotājam jāizvairās radīt iespaidu, ka tas ir ar ražotāju saistīts uzņēmums.

Lietas būtība

Latvijas uzņēmums SIA "Diagro" nodarbojās ar "JCB" zīmola traktoru izplatīšanu. Papildus šī zīmola traktoriem uzņēmums tirgoja arī citu zīmolu tehniku. Latvijas uzņēmums gan nosaukumā (pirms nosaukuma maiņas tas bija SIA "JCB Agri"), gan mājas lapas adresē bija iekļāvis apzīmējumu "JCB". "JCB" simboliku Latvijas uzņēmums izmantoja arī savos reklāmas pasākumos, tostarp drukājot šo apzīmējumu uz dienesta automašīnām, suvenīriem un darba telpās. Piemēram, darbinieku vizītkartēs bija norādīts, ka viņi ir ""JCB" tehnikas tirdzniecības pārstāvji". Vienlaikus jānorāda, ka Latvijas uzņēmums nebija oficiālais "JCB" traktoru dīleris un tam nebija nekādu līgumattiecību ar "JCB" ražotāju.