Vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšana ir obligāta, ja transportlīdzeklis atbilstoši tā īpašnieka, kurš vairs nevēlas to lietot, izvēlei novietots privātā teritorijā? Uz šo jautājumu atbildi sniedz Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2018.gada 4.septembra spriedumā lietā Nr.C‑80/17 (Spriedums).

Lietas būtība

Veselības problēmu dēļ Portugālē reģistrēta transportlīdzekļa īpašniece nolēma nelietot šo transportlīdzekli un novietoja to savas mājas pagalmā, neveicot nekādas darbības tā noņemšanai no uzskaites. 2006.gada 19.novembrī šis transportlīdzeklis, kuru vadīja transportlīdzekļa īpašnieces dēls, izbrauca uz ceļa, izraisot savu un divu citu personu, kas atradās transportlīdzeklī, nāvi. Uz to brīdi transportlīdzekļa īpašniece nebija noslēgusi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, apgalvojot: tā kā viņa bija novietojusi transportlīdzekli savas mājas pagalmā un neplānoja ar to piedalīties ceļu satiksmē, viņai nebija pienākuma noslēgt šādu līgumu.