Kriminālprocesa likuma (KPL) 369.panta 1.daļā paredzēts, ka kriminālprocesa uzsākšanas iemesls ir tādu ziņu iesniegšana izmeklēšanas iestādei, prokuratūrai vai tiesai, kas norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai šādu ziņu iegūšana par kriminālprocesa norisi atbildīgā iestādē.

KPL 369.panta 2.daļā minētas vairākas personas, kas var iesniegt ziņas par iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu:

  • noziedzīga nodarījuma rezultātā cietusī persona;
  • kontrolējošā un uzraugošā iestāde;
  • ārstniecības persona vai iestāde;
  • bērnu tiesību aizsardzības institūcija un nevalstiskā organizācija;
  • persona par pašas izdarītu noziedzīgu nodarījumu.