Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.–2020.gadam 50.punktā pamatoti secināts, ka "pirmstiesas izmeklēšana par noziedzīgiem nodarījumiem finanšu jomā ir sarežģīta un nereti ļoti gara". Kriminālprocesa ilgumu ietekmē daudzi faktori – gan subjektīvie, piemēram, amatpersonu kompetence un motivācija, gan objektīvie, piemēram, komplicētas birokrātiskās procedūras. Īpaši sarežģīts ir process, lai iegūtu ziņas, kam noteikta imunitāte, un izmantotu tās kā pierādījumus.

Pirmstiesas izmeklēšanas posmi

Lai izmantotu ziņas, kam noteikta imunitāte, jāievēro vairāki posmi.

1.posmu varētu dēvēt par ar imunitāti apveltīto ziņu iegūšanas tiesiskuma pirmskontroles sagatavošanas sākumstadiju, kurā iegūst ziņas pirmskontroles īstenošanai. Lai piekļūtu ziņām, kam ir imunitāte, nepieciešama samērā plaša sākotnējā informācija par izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu. No šīs informācijas, lai pierādītu noziedzīgu nodarījumu, jāizdara secinājumi par:

  • ziņu, kam ir imunitāte, atrašanas vietu;
  • šo ziņu nozīmi.

Informācijai jābūt fiksētai krimināllietas materiālos Kriminālprocesa likumā (KPL) noteiktajā formā. Tādēļ, lai īstenotu ar imunitāti apveltīto ziņu iegūšanas tiesiskuma pirmskontroli, jāveic virkne procesuālo darbību, iegūstot samērā daudz pierādījumu.

2.posmā secinājumus par ar imunitāti apveltīto ziņu atrašanas vietu un to nozīmi kriminālprocesā pamato, noformējot ierosinājumu, ko ar krimināllietas materiāliem nodod lēmuma pieņēmējam.