Eiropas Savienības Tiesa (EST), izskatot lietu Nr.C-498/16, sniedza atbildes uz Austrijas Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem, cita starpā precizējot apstākļus, kādos drīkst atsaukties uz patērētāja domicila vietas (faktiskās dzīvesvietas) tiesu jurisdikciju, kā arī vērsa uzmanību uz sociālos tīklus izmantojošu patērētāju.