Lai gan jautājums par dažādo Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu piemērošanas metodoloģiju ES tiesībās nav nekas jauns, šī raksta ietvaros aplūkošu direktīvu netiešo iedarbību situācijās, kad to noteikumi nav laicīgi un / vai pienācīgi ieviesti nacionālajās tiesībās.