Katrs ir dzirdējis par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) "melno sarakstu" jeb riska personu sarakstu. Vai pieļaujams, ka šajā sarakstā iekļūst katrs, kam ir nodokļu parādi? Vairs nē! Plašāk par šo jautājumu, analizējot konkrētu spriedumu, rakstīts žurnālā "iFinanses". Ieskatāmies!

Līdz šim riska personu sarakstā samērā vienkārši varēja nokļūt ikviens valdes loceklis (vai cita komercsabiedrības amatpersona), kura amata pienākumu pildīšanas laikā rodas nodokļu parādi virs 15 tūkst. eiro, ja to samaksas termiņš nav pagarināts, nav iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums tiesā vai ir VID akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Ar formālo vien nepietiek

Samērā nesen ar minēto formālo prasību konstatēšanu bija pietiekami, lai jebkuru valdes locekli iekļautu "melnajā sarakstā" neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ izveidojies nodokļu parāds. Tomēr šobrīd sāk veidoties stabila tiesu prakse, kas liek pārvērtēt šādu VID īstenotu formālu tiesību normu piemērošanu. Proti, administratīvās tiesas arvien biežāk norāda, ka nepieciešams ne vien konstatēt kādu no iepriekš citētajām formālajām pazīmēm, bet arī komercsabiedrības amatpersonas negodprātīgu rīcību.

Tiesas uzsver, ka ne katrs gadījums, kad persona nesamaksā nodokļus termiņā un pilnā apmērā, jāvērtē kā personas negodprātīga rīcība ar nolūku izvairīties no nodokļu samaksas. Pretējā gadījumā ikviens komercsabiedrības valdes loceklis, kura amata pienākumu pildīšanas laikā izveidojies nodokļu parāds, būtu jāatzīst par negodprātīgu nodokļu nemaksātāju un jāliedz viņam ieņemt amatus komercsabiedrībās.