2023.gada 21.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu biedrībai “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (LTAB), kura nav ievērojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101.panta 1.punktā noteikto aizliegumu – veikt saskaņotas darbības, kuru rezultātā tiek ierobežota vai kropļota konkurence. Biedrība atzinusi pieļauto pārkāpumu, kā rezultātā piemērotais naudas sods samazināts par 10%.

Lasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kā Latvijā tika organizēts OCTA dalībnieku tirgus un kas ietekmē OCTA cenu?
  • Kā mainīsies OCTA cenas pēc Konkurences padomes lēmuma par OCTA godīgas konkurences un cenu kropļošanu?
  • Ko darīt personām, kuras iegādājušās OCTA par lielāku cenu, nekā tas būtu godīgas konkurences apstākļos? Vai un kā ir iespējams atgūt pārmaksāto summu?