Senāts 2023.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu lietā SKC-273/2023 par Uzņēmumu reģistra iecelta likvidatora tiesībām sabiedrības vārdā izvirzīt prasību pret bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzības piedziņu. Apskatām, kādas ir likvidatora tiesības izvirzīt prasību pret bijušajiem valdes locekļiem piespiedu likvidācijas procesā.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai piespiedu likvidācijas atšķiras no klasiskās likvidācijas, ko veic paši valdes locekļi un likvidatoru ieceļ dalībnieku sapulce.
  • Kāds ir likvidācijas procesa mērķis.
  • Vai likvidatora tiesības sabiedrības vārdā virzīt prasību pret bijušajiem valdes locekļiem nav pretrunā ar likvidācijas mērķi.
  • Kādās situācijās likvidatoram kļūst neiespējami iegūt dalībnieku sapulces lēmumu prasības virzīšanai pret bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzības piedziņu.