Senāta 2023.gada 18.oktobra spriedumā lietā SKA-296/2023 tika analizēts, kādas telpas var atzīt par publiskām telpām, konkrēti – vai par tādām var uzskatīt biroja telpas. No tā, savukārt, atkarīgs, vai un kāda dokumentācija nepieciešama, veicot pārbūvi ēkā. Izskatām spriedumu!