Jebkurai personai saskaņā ar Satversmes normām ir tiesības uz vārda brīvību, tostarp arī tiesības vērsties pie valsts un pašvaldības iestādēm ar lūgumu par to rīcībā esošas informācijas izsniegšanu. Vai persona drīkst lūgt iestādes skaidrojumu par kādu tās kompetencē esošu jautājumu un vai iestādei sniegtais lēmums ir jāpamato? Vai tas ir atbilstoši kārtībai, kas noteikta Iesniegumu likumā? Analizējam Senāta atziņas!

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai privātpersonai ir tiesības prasīt iestādei sniegt konkrēta satura atbildi.
  • Vai persona var vērsties ar sūdzību iestādē.