Senāts 2023.gada 20.decembrī pieņēma spriedumu lietā SKC-1203/2023, kurā fiziska persona bija iesniegusi blakus sūdzību par tiesas atteikšanos piedzīt tiesāšanās izdevumus no uzņēmuma par labu personai. Spriedumā tika meklēta atbilde uz jautājumu – kā noteikt, ka atteikšanās no prasības notikusi tikai un vienīgi tāpēc, ka atbildētājs to labprātīgi apmierinājis pēc prasības celšanas?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai personai, kura neuztur prasījumu tāpēc, ka uzņēmums to pēc prasības celšanas ir apmierinājis, ir tiesības uz tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.