Ministru kabinets šī gada sākumā atbalstīja grozījumus Šķīrējtiesu likumā un Civilprocesa likumā, kas paredz ieviest šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas mehānismu. Lai arī konkrētie grozījumi vēl aizvien nav pieņemti Saeimā, ir vērts jau laicīgi zināt, kas no tiem sagaidāms un kādas būs pušu tiesības un iespējas pēc grozījumu pieņemšanas un stāšanās spēkā.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kāds ir grozījumu mērķis.
  • Kurā šķīrējtiesas procesa stadijā puses varēs vērsties ar pieteikumu par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību, ja prasība izskatāma šķīrējtiesā.
  • Vai liecinieku liecības turpmāk būs kā pierādījums.
  • Kā jāvienojas par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā.
  • Kas var būt šķīrējtiesnesis.
  • Kādā periodā varēs apstrīdēt spriedumu.