Senāts 2024.gada 31.janvārī pieņēma interesantu un apjomīgu spriedumu lietā SKC-10/2024, kas ir nozīmīgs judikatūras papildinājums. Tas sniedz būtiskas atziņas attiecībā uz preču zīmju normatīvā regulējuma piemērošanu laikā, kā arī telpisku preču zīmju reģistrācijas kritērijiem Latvijā un tehniska efekta izvērtēšanas kritērijiem.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kurš regulējums piemērojams, ja periodā starp preču zīmes reģistrāciju un tiesvedību, ir mainījusies likumdošana.
  • Vai preces forma var tik reģistrēta kā preču zīme.