Prasības pret kapitālsabiedrības valdes locekli vienmēr bijis aktuāls temats. Senāts šajā jomā devis jaunu pienesumu, pieņemot spriedumu lietā par zaudējumu jeb atrautās peļņas piedziņu. Analizējam galvenās spriedumā paustās atziņas!

Lietas būtība

Senāta 2023.gada 28.septembra spriedumā lietā SKC-368/2023 strīdus būtība ir tāda, ka uzņēmums (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) cēla tiesā prasību pret bijušo sabiedrības valdes locekli, lūdzot piedzīt zaudējumus un likumiskos procentus.