Tiesiskā drošība un tiesību stabilitāte prasa, lai spēkā stājušies tiesu spriedumi un lēmumi būtu nepārskatāmi un ikviens varētu paļauties, ka tajos noteiktais tiks izpildīts, un reiz jau izskatītais strīds netiks no jauna atvērts un pārskatīts. Tomēr šim principam ir atsevišķi izņēmumi, no kuriem viens ir iespēja jau pabeigtu lietu iestādē vai tiesā pārskatīt no jauna jaunatklātu apstākļu dēļ.

Raksta līdzautors: Olavs Cers, SIA “Zvērinātu advokātu biroja CersJurkāns” partneris, zvērināts advokāts.

Šādu iespēju paredz visi procesuālie likumi – Civilprocesa likuma 59.nodaļa, Kriminālprocesa likuma 62.nodaļa un Administratīvā procesa likuma (APL) 39.nodaļa. Tā kā iespēja no jauna izskatīt lietu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem ir izņēmums, ar to saistītais regulējums interpretējams un izmantojams šauri. Tas nozīmē – ja pastāv šaubas par to, vai kāds apstāklis ietilpst jaunatklāto apstākļu kategorijā vai nē, tiesa visdrīzāk šādu apstākli par jaunatklātu neatzīs.