Dzīvei ritot, ik dienas kļūstam par lieciniekiem pārmaiņām ne tikai valstī, bet arī pasaulē kopumā. Taču, raugoties no juridiskā viedokļa, ko nozīmē būt lieciniekam tiesvedības procesā? Kādos gadījumos tiek pieaicināts liecinieks? Kādos gadījumos persona var atteikties liecināt? Kas notiek, ja cilvēks atsakās no savām liecinieka tiesībām?