Jautājums par drošu darba vidi ir vienlīdz svarīgs kā darbiniekiem, tā darba devējiem. Tomēr nozīmīgs ir jautājums – kādas sekas draud darba devējam gadījumos, kad tiek konstatēts darba drošības prasību pārkāpums? 2024.gada februārī Senāta Krimināllietu departaments anonimizēto nolēmumu klasifikatoram pievienoja slēgtā tiesas sēdē izskatītu spriedumu lietā SKK–[N]/2023, kurā cita starpā izklāstīja būtiskas tēzes, kas attiecināmas uz kriminālatbildības iestāšanās vērtēšanu darba aizsardzības noteikumu pārkāpuma gadījumā.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kā izvērtēt, vai noticis darba drošības pārkāpums.