Aplūkosim Eiropas Savienības Tiesas (EST) atziņas spriedumā, kurā tiesa meklēja atbildes uz jautājumu, vai kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu darbiniekam pienākas neatkarīgi no tā, uz kāda pamata izbeigtas darba attiecības!

EST 2021. gada 25. novembra spriedumā lietā C-233/20 nolēma, ka nav pieļaujama valsts tiesību norma, ar ko atlīdzība par neizmantotu ikgadējo atvaļinājumu par kārtējo (pēdējo) nodarbinātības gadu nepienākas, ja darba ņēmējs vienpusēji bez nopietna iemesla un priekšlaikus izbeidzis darba attiecības. Valsts tiesai nav jāpārbauda, vai darba ņēmējam nebija iespējams izmantot apmaksātā atvaļinājuma dienas, uz kurām viņam bija tiesības.