Eiropas Savienības Tiesa pagājušā gada laikā izskatījusi vairākas lietas, kurās gūtās atziņas varētu interesēt lielu daļu uzņēmēju. Apskatām lietas par brīvas pārvietošanās ierobežojumu, neitrālas vides nodrošināšanu darbavietā un atvaļinājuma uzkrājumu, ja darbinieks ir ilgstoši slimojis.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai ierobežojums, kas paredz, ka darbā var pieņemt tikai kandidātus, kas profesionālo pieredzi ieguvuši konkrētās iestādēs, pēc būtības nav uzskatāms par tiesību uz brīvu pārvietošanos pārkāpumu.
  • Vai aizliedzot pašvaldības darbiniekiem darbavietā nēsāt jebkādas redzamas pārliecības, tostarp reliģiskas vai filozofiskas, atšķirības zīmes, tiek diskriminēts darbinieks.
  • Kādas ir darbinieku tiesības uz neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ja darbinieks ir ilgstoši slimojis.