Pieņemot lēmumu par dalību izsolē un kapitāla daļu iegādi, ir svarīgi vērtēt ne tikai sabiedrības saimniecisko darbību un prognozējamās peļņas guvumu no šīs investīcijas, bet jāmēģina arī prognozēt, cik precīza un atbildīga būs esošā sabiedrības valde kapitāla daļu ierakstīšanai dalībnieku reģistra nodalījumā, lai ieguvējs varētu realizēt dalībnieka tiesības sabiedrībā.

Kā kļūt par sabiedrības dalībnieku?

Saskaņā ar Komerclikumu (KL) tikai ieraksts dalībnieku reģistra nodalījumā dod personai dalībnieka tiesības, tas ir, tiesības piedalīties sabiedrības dalībnieku sapulcē, ievēlēt / atcelt valdi, saņemt dividendes u.c. KL noteikta šķietami vienkārša procedūra personas ierakstīšanai sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījumā, ja persona sabiedrības kapitāla daļas ieguvusi piespiedu izsoles ceļā.