Ideālā situācijā katram pašam būtu un vajadzētu kārtot savus darījumus, nepieciešamības gadījumā pieaicinot uzticamu padomdevēju, piemēram, zvērinātu notāru. Tomēr nereti rodas apstākļi, kad nākas šo darījumu kārtošanu un sevis pārstāvēšanu uzticēt kādai citai personai.Šādos gadījumos noder pilnvaras.

Kā liecina Latvijas Zvērinātu notāru padomes dati, pēdējā desmitgadē Latvijā vidēji tiek izsniegtas gandrīz 40 000 pilnvaras gadā.

Šie apstākļi var būt dažādi – gan objektīvi, gan subjektīvi. Piemēram, ja plānotā darījuma laikā cilvēks nav Latvijā vai viņam nav vēlēšanās pašam ar konkrēto jautājumu nodarboties un ir pārliecība, ka kāds cits to izdarīs labāk, kļūstot par uzticības personu. Notāri pilnvaru izsniedz arī gadījumos, ja cilvēka interešu pārstāvība jāuztic profesionālim, piemēram, valsts iestādēs vai tiesas procesā.