Laikā, kad ne vien privātajās organizācijās brīvprātīgi, bet arī valsts institūcijās obligāti aizvien vairāk tiek izmantota informācijas sniegšana, vākšana un apkopošana elektroniskā formā, ir savādi saņemt “pagājušā gadsimta” domu gājienam raksturīgu reglamentējumu dokumentu glabāšanai, taču diemžēl tas ir obligāts visām organizācijām un tātad – jāievēro.

Šajā publikācijā atspoguļoti 2018.gada novembra grozījumi Arhīvu likumā (AL), kā arī uz tā pamata izdoto Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem” (Noteikumi) prasības, kas vienādi attiecas gan uz valsts, gan pašvaldību un privātām organizācijām, gan saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir darbinieki (tālāk šajā skaidrojumā tie tiek pielīdzināti organizācijām un netiek atsevišķi izdalīti, jo prasības neatšķiras). Līdz ar to veidojas attiecīgā veida dokumenti.