Līgums ir viens no būtiskākajiem un biežāk izmantotajiem dokumentiem, taču par tā noformēšanu jau tradicionāli ir virkne neskaidrību, jo tikai tieši līgumiem nav veltīts neviens normatīvais akts. Šajā rakstā līgumi nav vērtēti no juridiskā viedokļa (saistību rašanās, atbildība, satura nianses u.tml.), bet gan no dokumentu noformēšanas un rekvizītu viedokļa.

Obligātie rekvizīti

Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam (Likums), lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā obligāti jābūt:

  • dokumenta autora nosaukumam;
  • datumam;
  • parakstam.

To novietojums nav reglamentēts ne Likumā, ne arī tam pakārtotajos Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (Noteikumi).