Šobrīd tirdzniecībā īpaša nozīme tiek pievērsta pēcpārdošanas apkalpošanai, jo tieši šādu pakalpojumu nodrošināšana var noteikt pircēju izvēli, kad vienu un to pašu vai līdzīgu preci iespējams iegādāties pie vairākiem pārdevējiem. Kas par šo tēmu jāzina pārdevējiem?

Ar pēcpārdošanas apkalpošanu saprot pakalpojumu sniegšanu pēc preces iegādes, proti, tā ir:

  • servisa nodrošināšana;
  • preces apkope, kas var būt maksas pakalpojums;
  • garantijas sniegšana (garantijas remonts), kas ir bezmaksas pakalpojums.

Parasti par preces iegādi tiek slēgts privāttiesiska rakstura līgums. Atkarībā no apstākļiem, iesaistītajām personām un preces specifikas puses izvēlas sev piemērotāko līguma veidu. Lai kāda veida līgums tiktu slēgts, tajā jābūt definētam, kas ir līguma priekšmets. Līgumā nepārprotami jānorāda, kādu preci pircējs iegādājas un kādas ir tās īpašības. Šai informācijai ir būtiska nozīme, vērtējot, vai prece ir atbilstoša līguma noteikumiem vai tomēr pircējs iegādājies brāķi.