Vai uzņēmuma vadītājs drīkst vienpusēji izvēlēties līguma veidu, uzsākot sadarbību ar jaunu darbinieku vai potenciālo sadarbības partneri – fizisko personu? Piemēram, ja uzņēmumam ir nepieciešams grāmatvedis, vai ar grāmatvedi obligāti jāslēdz darba līgums vai tomēr var slēgt arī uzņēmuma līgumu? Ja darbinieks jau strādā pie darba devēja, vai iespējams noslēgt papildus arī autoratlīdzības līgumu par kāda konkrēta projekta, piemēram, informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas, izstrādi? Vai šāda rīcība ir tiesiska, un kādas varētu būt juridiskās sekas uzņēmumam?