Paraksts ir būtiska dokumenta sastāvdaļa – tas ir viens no dokumenta juridiskā spēka priekšnoteikumiem. Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta 1.daļai, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā jābūt trīs rekvizītiem, t.i., dokumenta autoru nosaukumam, dokumenta datumam un parakstam.

Raksta līdzautore: Laura Legzdiņa, ZAB "Radziņš un Kārkliņa" zvērināta advokāta palīdze

Jānorāda, ka atsevišķos gadījumos normatīvajos aktos dokumenta rekvizītiem paredzētas papildu prasības. Piemēram, organizācijas dokumentā iekļaujams arī dokumenta izdošanas vietas nosaukums, zīmoga nospiedums, dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprināšanu un dokumenta reģistrācijas numurs. Šādā gadījumā dokuments iegūst juridisko spēku tikai tad, ja tajā ir visi minētie rekvizīti.

Ja dokumentā nav kāda no obligātajiem rekvizītiem, tam nav juridiskā spēka, tādējādi tas nav saistošs. Tomēr šis noteikums nav absolūts, jo normatīvajos aktos paredzēti arī izņēmumi. Rakstā aplūkošu paraksta kā dokumenta juridiskā spēka priekšnoteikuma nepieciešamību un nozīmi.