Internetā lejupielādēti līgumu paraugi, kas nav pielāgoti konkrētai situācijai, zināšanu un izpratnes trūkums par juridiskiem jautājumiem, neiepazīšanās ar līguma saturu un sev nesaprotamu terminu nenoskaidrošana, paļaušanās uz draugu vai radu pieredzi, vēlme ietaupīt uz profesionāļu konsultāciju vai nodokļu samaksas rēķina – šīs ir būtiskākās kļūdas, kas tiek pieļautas, slēdzot darījumus.

Līgumu paraugi ir jāpielāgo savai situācijai

Kas der visam, neder nekam – šo teicienu droši var attiecināt arī uz internetā pieejamajiem līgumiem, kas, kā novērojuši notāri, darījumu noslēgšanā tiek izmantoti ļoti bieži. Nereti šādu līgumu sagatavju saturs vispār neatbilst tam, par ko puses vienojušās. Piemēram, darījumam ar zemi un mežu tiek aizpildīts internetā lejupielādēts dzīvokļa pirkuma līgums. Tāpat netiek atrunāti būtiski līguma noteikumi, kļūdaini norādīts pats darījuma objekts, nav norādīta norēķinu kārtība, kā arī konkrēti pienākumi, kurus puses patiesībā uzņēmušās.