Kas ir līgums par preču izplatīšanu, kādi normatīvie akti to regulē un kā tas atšķiras no citiem līgumu veidiem - tie ir praksē visbiežākie uzdotie jautājumi par izplatīšanas līgumiem, uz kuriem atbildes sniegtas šajā rakstā.

Kas ir izplatīšanas līgums?

Izplatīšanas līgums vispārīgi ir viens no līgumu veidiem preču vai pakalpojumu pārdošanai vai pirkšanai, kas noslēgts starp uzņēmumiem, kuri darbojas dažādos ražošanas vai izplatīšanas posmos. Izplatīšanas līgumi var būt:

  • ekskluzīvi - piegādātājs apņemas pārdot savus produktus tikai vienam izplatītājam tālākpārdošanai konkrētā teritorijā vai tālākpārdošanai konkrētai klientu kategorijai;
  • selektīvi - ražotājs ierobežo izplatītāju skaitu, piemērojot atlases kritērijus izplatītāja atzīšanai par atbilstošu dalībai selektīvajā izplatīšanas tīklā. Turklāt tie ierobežo pilnvaroto izplatītāju tirdzniecības iespējas, jo tiem ir aizliegts pārdot nepilnvarotiem izplatītājiem, paredzot tiem iespēju pārdot tikai citiem pilnvarotajiem izplatītājiem un galapatērētājiem.