Tipisks klienta situācijas apraksts – klients jau vairākus gadus preces importē ar vienu un to pašu kombinētās nomenklatūras kodu. Valsts ieņēmumu dienests (VID) negaidīti veic preču dokumentu pārbaudi, secina nepareizi piemērotu kombinētās nomenklatūras kodu un muitas nodokļa likmi par pēdējiem trīs gadiem. Tam seko nodokļu pārrēķins, ar kuru VID nosaka valsts budžetā piedzenamo nodokļa summu, kā arī soda un/vai nokavējuma naudu. Tā rezultātā nodokļu maksātājs gatavo tam pieejamos pierādījumus, lai pamatotu piemērotā kombinētās nomenklatūras koda pareizību jeb VID secinājumu nepamatotību. Kā izvairīties no šādas situācijas?

Jāatceras, ka jau sākotnēji, importējot preces Latvijā, pats uzņēmums norāda preču kombinētās nomenklatūras kodu un līdz ar to arī tam atbilstošo nodokļa likmi. Tādēļ svarīgi, lai pats nodokļu maksātājs būtu pārliecināts par kombinētās nomenklatūras koda atbilstību precēm, jo VID pārbaude vairumā gadījumu ir VID iekšējās risku sistēmas brīdinājuma rezultāts, kas negaidīti var pārsteigt ikvienu. Līdz ar to būtiski vēl pirms preču importēšanas Latvijā atbildēt uz jautājumiem, kur meklēt informāciju par preču klasificēšanu un kombinētās nomenklatūras kodiem, kā pareizi klasificēt preces un kā noteikt preces muitas nodokļa likmi?