Kādas ir svarīgākās juridiskās nianses, kas jāņem vērā, noslēdzot aizdevuma līgumu un izsniedzot aizdevumu darbiniekam? Analizēsim attiecīgā aizdevuma veida regulējumu, piemērojamos nodokļus un citus būtiskākos jautājumus.

Ne velti uzskata, ka aizdevumus izsniedz tikai kredītiestādes un nebanku kreditētāji, - tas skaidrojams ar noteikumu, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešama speciāla atļauja jeb licence, kas attiecīgi potenciālajam licenciātam izvirza noteiktas prasības un uzliek konkrētus pienākumus, tostarp maksāt valsts nodevu (Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" (MK noteikumi Nr.245)).