Cesija ir prasījumu nodošana no agrākā kreditora uz jaunu kreditoru. Saskaņā ar Civillikuma (CL) regulējumu šāda prasījumu nodošana var notikt saskaņā ar likumu, spriedumu un tiesisko darījumu.

Cesijas priekšmets

CL 1798.pantā noteikts, ka cesijas priekšmets var būt dažādi prasījumi, vienalga, vai tie izriet no līguma, vai neatļautas darbības, tostarp arī tādi, kam vēl nav iestājies termiņš, kā arī nosacīti un pat nākami un nedroši prasījumi.

Nodošana saskaņā ar tiesisku darījumu

Praksē izplatītākā ir prasījumu nodošana jaunam kreditoram saskaņā ar tiesisku darījumu. Proti, starp agrāko un jauno kreditoru noslēgts cesijas līgums, saskaņā ar kuru prasījumi tiek nodoti jaunajam kreditoram.

Jānorāda, ka parādnieks nav viena no līgumslēdzēju pusēm, līdz ar to vairumā gadījumu parādnieks pat nezina, ka ir notikusi kreditoru maiņa. Cesijas līgumu starp prasījuma atdevēju kreditoru (cedentu) un personu, kam to atdod (cesionāru), var noslēgt jebkādā formā.