Teju ikvienam uzņēmumam ir bijis nepieciešams slēgt līgumus ar informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem. Dažkārt sadarbības laikā informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji neievēro būtiskus termiņus, palielina cenas projekta ietvaros vai sniedz neatbilstošas kvalitātes pakalpojumu. Aplūkosim, kādi nosacījumi jāiekļauj līgumā ar informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju, lai mazinātu pasūtītāja riskus.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojuma saturs un kvalitāte

Aplūkojot līgumus par datorprogrammu izstrādi, dažkārt konstatējams, ka ar līgumu nav radīta skaidrība par tā priekšmetu, proti, kas tieši informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējam jāizstrādā. Ja līgumā nav skaidri definēts pakalpojuma saturs, strīda gadījumā iespējas pierādīt neatbilstību var būt apgrūtinātas.

Pakalpojuma saturu līgumā var noteikt kā konkrēta uzdevuma izpildi vai gala rezultāta sasniegšanu. Pirmajā gadījumā pakalpojuma sniedzējs saistības izpildījis, paveicot uzdevumu, piemēram, nodrošinot konsultantu sasniedzamību astoņas stundas dienā. Datorprogrammu izstrādes kontekstā klienta intereses pasargātas labāk, ja līgumā noteikts rezultāts, kāds jāsasniedz pakalpojuma sniedzējam, piemēram, jāizstrādā datorprogramma ar konkrēti aprakstītu funkcionalitāti. Ja rezultāts nav sasniegts, pakalpojuma sniedzējs saistības nav izpildījis.