Kā sagatavot un parakstīt elektronisko jeb e-dokumentu? Kā koplietot šādu dokumentu, un kā to var parakstīt vairākas personas, tostarp ārvalstīs?

Elektroniskais dokuments jeb e-dokuments jāsagatavo tieši tāpat kā papīra dokuments, ievērojot normatīvos aktus, kuros regulēta papīra un e-dokumenta sagatavošana. Šāds dokuments top datordrukā, izmantojot tam paredzētās lietojumprogrammas, piemēram, "Word".

Kā parakstīt?

Parakstot dokumentu, jāizvēlas "eParaksta" rīks. Pieejamie "eParaksta" rīki ir:

  • "eID karte", ko izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
  • mobilā lietotne "eParaksts mobile", ko nodrošina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

Katrs var izvēlēties sev ērtāko parakstīšanas rīku. Lai lietotu "eID karti", papildus jāiegādājas ID karšu lasītājs. To varētu uzskatīt par trūkumu, jo ne vienmēr karšu lasītājs ir līdzi. Tomēr jaunākajos datoru moduļos jau ir iestrādāts karšu lasītājs, tātad atsevišķi nekas nav jāiegādājas. Savukārt, ja izvēlas lietotni "eParaksts mobile", tālrunī tikai lejupjāielādē mobilā lietotne. "eParaksts mobile" trūkums jeb risks pastāv, ja tālrunis izlādējas. Tāpat var iegādāties gan "eID karti", gan "eParaksts mobile".

Kad dokuments uzrakstīts datordrukā, parakstot jāizvēlas tā formāts: eDoc, PDF vai ASiC-E.

Ja dokuments ir .doc formātā, PDF parakstīšanu tam nepiedāvā. Ja izvēlēts PDF formāts, var izmantot jebkuru paraksta formātu – nav obligāti jāizvēlas PDF, var lietot arī eDoc formātu, jo no dokumenta juridiskā viedokļa tiem nav atšķirības.

Paraksta pārbaudes laikā vietnē eParaksts.lv redzams paraksts, ja PDF parakstīts gan PDF, gan eDoc formātā. Ja datorā instalēta programma "eParaksts", nav obligāti jāveic dokumenta pārbaude vietnē eParaksts.lv, bet to var atvērt datorā. Izmantojot PDF parakstīšanas rīku, parakstu var redzēt dokumenta augšējā malā ar uzrakstu Signature Panel.

Uzspiežot uz parakstīšanas pogas, kreisajā pusē var redzēt, kurš parakstījis dokumentu.