Daudzas ikdienišķas darbības, ko agrāk veicām klātienē, patērējot tam daudz vairāk laika, šobrīd varam veikt attālināti un daudz parocīgāk. Valsts un pašvaldību iestādes ar mērķi atvieglot ikdienu un padarīt pakalpojumus pieejamus ikvienam nodrošinājušas, ka šobrīd iedzīvotāji un uzņēmumi ar valsts un pašvaldību iestādēm var sazināties ērti, ātri, droši un vienuviet – e-adreses sistēmā. No nākamā gada uzņēmumiem oficiālā e-adrese būs jāizmanto obligāti.

Raksta līdzautors: Kaspars Oļševskis, SIA "ZAB Ellex Kļaviņš", zvērināta advokāta palīgs

Kas ir e-adrese?

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir saziņas veids un informācijas apmaiņas kanāls. Tā pieejama visiem no 2019. gada 2. janvāra. Tās izveides galvenais mērķis bija radīt deklarētajai dzīvesvietai līdzvērtīgu adresi elektroniskā veidā, lai privātpersonu saziņa ar valsti varētu notikt vienviet. Tātad var uzskatīt, ka e-adrese ir digitālā pastkastīte saziņai starp valsts pārvaldi un privātpersonu, t.i., gan iedzīvotājiem, gan juridiskām personām. Šobrīd privātpersonām e-adreses izmantošana ir brīvprātīga, bet valsts un pašvaldību iestādēm – obligāta. Juridiskām personām (komersantiem u.c. tiesību subjektiem, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, tostarp biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, politiskajām partijām, reliģiskajām organizācijām u.c.), tās izmantošana būs obligāta no 2023. gada 1. janvāra.