Galvojumu tēma ir aktuāla gan fiziskām, gan juridiskām personām, taču praksē galvojumus biežāk prasa tieši komersantu dalībniekiem – fiziskām personām. Aplūkosim būtiskākos jautājumus, kas par šo tēmu jāzina ikvienam galvotājam un galvojuma ņēmējam.

Teju katrs komersants savas saimnieciskās darbības ietvaros saskāries ar galvojuma līgumiem. Galvojums samērā bieži nepieciešams, lai varētu saņemt aizdevumus, kā arī noslēgtu citus darījumus, kuru ietvaros sadarbības partnerim vajag papildu garantijas parāda saistību izpildes nodrošināšanai. Galvojumu parasti izvēlas kā papildu garantu citiem saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļiem un saistību izpildes nodrošināšanas veidiem (piemēram, hipotēkai, komercķīlai, līgumsodam u.c.).