Laikā, kad liela daļa "dzīves" paiet e-pastos, būtiski zināt, uz kurām elektroniskajām vēstulēm jāatbild obligāti, bet kuras varam izlikties, ka nemaz neesam saņēmuši, ja vien to pieļauj mūsu sirdsapziņa. Aplūkojam būtiskākos kritērijus, izņemot patērētāju tiesību aspektus!

Kas atsūtīts?

Vispirms jāizvērtē, kas tieši atsūtīts e-pastā. Elektronisko jeb e-vēstuli var izmantot kā tehnisko nesēju (aploksni), ar kuras palīdzību saņēmējam nosūta dokumentus. Ar e-vēstuli nosūtītie dokumenti var būt ar juridisku spēku (parakstīti ar drošu elektronisko jeb e-parakstu) un visām no tā izrietošajām potenciālajām sekām vai bez juridiska spēka (bez drošā e-paraksta) – šādā gadījumā tie pilda tikai informatīvu funkciju un nekādas saistības nerada.

Tāpat e-vēstuli var izmantot arī kā vienīgo informācijas nesēju, t.i., bez pievienotiem dokumentiem, kad visa nosūtāmā informācija ir tieši un tikai e-vēstules tekstā. Šādā gadījumā pašlaik tā pilda tikai informatīvu funkciju, proti, tai nav juridiska spēka un vispārējos gadījumos sekas par tās ignorēšanu nevar rasties. Šādā veidā var nosūtīt/paziņot dažāda veida ikdienišķu informāciju (piemēram, par sanāksmes sākuma laiku), taču šāds ziņojums (e-vēstule) pats par sevi nerada nekādus pienākumus saņēmējam.