Darbinieka pilnvarošana darba vai citu saistītu jautājumu risināšanai var būt uzticības izrādīšana darbiniekam konkrētu jautājumu risināšanai, kā arī pilnvaru darbiniekam var izdot kā dokumentu, kurā ietvertas darbību un kompetences robežas.

Pilnvarojot darbinieku, jāņem vērā, ka atbilstoši Civillikuma (CL) 2295. pantam pilnvarnieks uzņemas uzdevuma izpildi ar lielāko rūpību, kā arī uzņemas atbildību par uzdotā uzdevuma izpildi. Darbinieka pilnvarošana ietver arī darbinieka kompetences robežas, kurās viņš var rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus dažādu jautājumu risināšanai, jo šāda rīcība viņam piešķirta pilnvarā. Taču jāņem vērā CL paredzētais, ka pilnvarnieks nedrīkst pārkāpt noteiktā uzdevuma robežas.