Nereti uzņēmumi, lai veiktu saimniecisko darbību un nodrošinātu tās efektivitāti, iegādājas automašīnas, ko nodod lietošanā darbiniekiem vai citām ar uzņēmumu saistītām personām, kas veic darba uzdevumus. Lai lietotu uzņēmuma automašīnu, slēdz līgumu, kurā regulē automašīnas izmantošanas mērķi, nosacījumus, atlīdzību un atbildību.

Automašīnas izmantošanas veids atkarīgs no uzņēmuma saimnieciskās darbības virziena. Automašīnu var izmantot kravas, personu un bagāžas pārvadāšanai. Tāpat darba devējs, vienojoties ar darbinieku, var piešķirt automašīnu viņa privātajām vajadzībām. Vienlaikus uzņēmuma automašīnu var izmantot ne tikai saistībā ar saimnieciskās darbības veidu, bet arī darba uzdevumu izpildei, piemēram, lai nokļūtu pie klienta.