Patieso labuma guvēju atklāšana nav jaunums, jo komercsabiedrībām šī prasība jāizpilda jau vairākus gadus. Taču kā tas darbojas praksē?

Raksta līdzautore: Kristīne Sakārne, ZAB "WALLESS", zvērināta advokāte

Gadu mijā Uzņēmumu reģistrs (UR) aktualizēja patiesā labuma guvēja atklāšanas pienākumu, aicinot ārvalsts komersantu un organizāciju filiāles un pārstāvniecības iesniegt UR informāciju par saviem patiesajiem labuma guvējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) noteiktajā termiņā, t.i., līdz 2021. gada 1. janvārim.

Šīs ziņas atgādināja līdzīgas informatīvās kampaņas saistībā ar 2018. un 2019. gadā veiktajiem Likuma grozījumiem un patiesā labuma guvēja paziņošanas kārtības izmaiņām arī Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām. Tas savukārt lika pārdomāt, kāda ir līdzšinējā pieredze komercsabiedrību patieso labuma guvēju reģistrācijas procesā un kādas ir biežākās grūtības un izaicinājumi šī procesa gaitā.

Turpmāk aplūkotais vairāk attiecināms Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kuru dalībnieki ir ārvalsts sabiedrības, tālākā dalībnieku struktūra ir daudzšķautņaina un šīs struktūras sastāvā ietilpstošās sabiedrības atrodas dažādās jurisdikcijās (Eiropas Savienībā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Krievijā, arī citur pasaulē). Tomēr ir vērts veltīt uzmanību arī atsevišķiem aspektiem, kas attiecināmi uz UR komercreģistrā reģistrētām sabiedrībām, kuru dalībnieki ir Latvijas vai ārvalsts fiziskās personas (un kuru patieso labuma guvēju statuss tieši atkarīgs no viņu līdzdalības apjoma sabiedrības pamatkapitālā) vai kuru dalībnieki ir citas Latvijā reģistrētas sabiedrības un dalībnieku (līdz ar to arī patieso labuma guvēju) struktūra "neiziet" ārpus Latvijas robežām.  Jānorāda, ka rakstā nav aplūkota problemātika, kas izriet no Likuma 18.pantā paredzētā fiziskās personas pienākuma informēt UR reģistros reģistrētu juridisku personu vai veidojumu, ka konkrētā fiziskā persona kļuvusi par Latvijā reģistrētā tiesību subjekta patieso labuma guvēju.