Katrā profesijā ir rīki un instrumenti, kas nepieciešami veiksmīgai darbībai un bez kuriem darbs būtu ievērojami ilgāks un sarežģītāks. Arvien biežāk darbam kļūst noderīgas dažādas aplikācijas un programmas, kas ar tehnoloģiju palīdzību palīdz strādāt efektīvāk.