Pamazām tuvojas 1. septembris, kad beigsies liegums kreditoriem iesniegt maksātnespējas pieteikumus pret parādniekiem, tādēļ, turpinot rakstu sēriju par maksātnespēju, šoreiz aplūkosim kreditoru tiesības parādnieka maksātnespējas gadījumā, kā arī iespējamos rīcības modeļus, lai palielinātu iespēju atgūt parādu maksātnespējas procesā.

Raksta līdzautors: Andris Tauriņš, ZAB "SORAINEN" partneris, zvērināts advokāts

Kreditoru prasījumi

Kreditoram pašam aktīvi jārūpējas par savu prasījumu aizsardzību. Mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā (Reģistrs) veikts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, kreditoram jāiesniedz parādnieka maksātnespējas procesa administratoram savs prasījums pret parādnieku.

Tomēr, ja kreditors nokavē šo termiņu, viss vēl nav zaudēts. Kreditoram arī pēc tam ir tiesības iesniegt savus prasījumus maksātnespējas administratoram. Tas jāizdara termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad Reģistrā veikts ieraksts par parādnieka maksātnespējas pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad maksātnespējas procesa administrators sagatavojis kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu. Tomēr jāņem vērā, ka šādā gadījumā kreditoram nepiešķir balsstiesības parādnieka kreditoru sapulcē.

Ja nokavēts arī sešu mēnešu termiņš, iestājas kreditora prasības termiņa noilgums, līdz ar to viņš zaudē savas prasījuma tiesības pret parādnieku.