Atšķirībā no izgudrojuma, kas tiek aizsargāts ar reģistrētu patentu, komercnoslēpums tiek aizsargāts ar likumu bez reģistrācijas. Turklāt komercnoslēpums tiek aizsargāts neierobežotu laika periodu, kamēr patenta spēkā esamības termiņš ir ierobežots. Tāpat arī aizsardzība patentam ir ierobežota ģeogrāfiskās robežās, kamēr komercnoslēpums, būdams neizpausts, saglabā tā īpašniekam priekšrocības neierobežotā teritorijā. Tas dažkārt ir iemesls informāciju paturēt noslēpumā, nevis censties aizsargāt ar patenta palīdzību.