Lai pilnveidotu vekseļa regulējumu atbilstoši mūsdienu prasībām un samazinātu iespējas izdot viltotus dokumentus krāpnieciskos nolūkos, 16.jūnijā Saeimā pieņemti grozījumi Vekseļu likumā (VL). Plānots, ka tie varētu stāties spēkā 1.oktobrī.

Raksta līdzautore: Elizabete Madara Titova, SIA "ZAB Kronbergs Čukste LEVIN" juriste

Vekseļi līdz šim

Vekselis ir vērtspapīrs, kas dod tā turētājam tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu konkrētā termiņā un vietā. Ir trīs veidu vekseļi:

  • vienkāršais vekselis;
  • pārvedu vekselis jeb trata;
  • elektroniskais vekselis.

Pēdējie grozījumi VL veikti 2014.gadā, tāpēc var teikt, ka tas ir nedaudz "aizmirsts" likums. Izmaiņas sagatavotas pēc Tieslietu ministrijas (TM) ierosinājuma, jo medijos atspoguļoti gadījumi, kad VL iekļautais regulējums, iespējams, izmantots ļaunprātīgi, lai no fiziskām personām prettiesiski iegūtu viņu naudas līdzekļus. Eksperti apspriežoties secinājuši, ka vekseļi mūsdienās nav zaudējuši aktualitāti, bet to regulējums jāpilnveido.