Vēl nesen sankcijas šķita kaut kas pavisam teorētisks un tāls, bet tagad to ievērošana ir jaunā realitāte, jo jebkuram uzņēmumam Latvijā ir pienākums izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Tomēr pienākuma atbilstoša izpilde iespējama tikai tad, ja ir izpratne par veicamo pasākumu kopumu. Lai palīdzētu uzņēmumam izprast tā pienākumus sankciju jomā, aplūkosim normatīvo regulējumu un apkoposim praktiskos ieteikumus!

Līdzautori: Līva Līce, SIA "ZAB Eversheds Sutherland Bitāns", zvērināta advokāte

                   Kārlis Mārtiņš Krauze, SIA "ZAB Eversheds Sutherland Bitāns" jurista palīgs

Vērtējot no starptautisko tiesību viedokļa, sankcijas jeb ierobežojošie pasākumi uzskatāmi par ārpolitikas instrumentu, kurš vērsts pret kādu valsti, režīmu vai atsevišķām privātpersonām, lai radītu uz tām politisku vai ekonomisku spiedienu, kas tādējādi galvenokārt novērstu starptautisko tiesību pārkāpumus un mainītu sankciju adresāta uzvedību. Līdzīgs sankciju skaidrojums sniegts arī Ārlietu ministrijas (ĀM) Informatīvajā materiālā (vadlīnijās) sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā.