Iznomātājs, kurš nodevis nomā nekustamo īpašumu, var nonākt situācijā, kurā tas kļūst par parādnieku. Pret nomas priekšmetu var tikt vērsta piedziņa, kā rezultātā tiek rīkota izsole. Tādēļ bieži vien nomniekam rodas jautājums, vai nekustamā īpašuma izsoles gadījumā var tikt skartas viņa nomas tiesības.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādas ir nomas un īres līguma atšķirības.
  • Kādas ir nomnieka tiesības lietot nomas priekšmetu.
  • Vai nomas līgums ir jāieraksta zemesgrāmatā.
  • Kā rīkoties, ja nomas līgums nav ierakstīts zemesgrāmatā.
  • Vai nomniekam ir pirmpirkuma tiesība izsoles gadījumā.
  • Kā rīkoties, ja izsolē nopirktais īpašums ir apgrūtināts ar nomas līgumu.