Pēdējā laikā reklāmas saturs ir viens no apspriestākajiem tematiem sabiedrībā – nav šaubu, ka attiecībā uz reklāmu un tās izplatīšanu jāievēro normatīvajā regulējumā noteiktās prasības. Piemēram, reklāma nevar solīt “mūžīgo jaunību, veselību vai nemirstību”, tā ir maldinoša reklāma. Rakstā aplūkosim, kas īsti ir maldinoša reklāma, kādas var būt tiesiskās sekas šādas reklāmas izplatīšanai un kurš ir atbildīgs par maldinošas reklāmas satura izplatīšanu.

Reklāma un maldinoša reklāma

Atbilstoši Reklāmas likuma (RL) 1.pantam reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.