Kāda šobrīd pasaulē ir situācija ar mākslīgā intelekta (MI) regulējumu un ko Eiropas Savienība (ES) plāno darīt šajā jomā? Vai MI vispār nepieciešams regulējums? Atbildi uz šiem jautājumiem mēģināsim rast rakstā.

2023.gada 15.septembrī Eiropas Parlamenta (EP) birojs Latvijā organizēja interesantu diskusiju “Kā Eiropā regulēs mākslīgo intelektu?”, kurā piedalījās EP deputāts Ivars Ījabs, Vides un reģionālās aizsardzības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols, biznesa un akadēmiskās vides pārstāvji.

Diskusijas mērķis bija pārrunāt, kāds ir ES plānotais regulējums MI jomā. No vienas puses, tika diskutēts, ka plānotā regula, kas nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta jomā (Mākslīgā intelekta akts), neparedz pietiekami detalizētu kārtību, kā šis akts tiks izpildīts, no otras puses, tika izteikts viedoklis, ka MI attīstība šobrīd nav īsti prognozējama, tāpēc ir bažas, ka normatīvais regulējums varētu būt balstīts šā brīža domāšanā, kas var strauji mainīties, tādējādi pēc būtības bremzējot nākotnes attīstības iespējas.